Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Επισιτισμού

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Επισιτισμού, με αντικείμενο: Την υποστήριξη για την υλοποίηση εργασιών αποθήκευσης και διανομής (επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ) σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

  • Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ει δυνατόν με γνώση Η/Υ και εμπειρία στη διαχείριση αποθήκης προϊόντων.
  • Τέσσερις (4) ΔΕ Αποθηκάριοι.
  • Επτά (7) ΥΕ εργάτες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 22.11.2017 μέχρι και 01.12.2017.