1

Αίτηση γενικής χρήσης

Με την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης ο κάθε δημότης μπορεί να αιτηθεί για διάφορα θέματα που αφορούν το πράσινο όπως:

  • προτάσεις αναβάθμισης υπάρχοντων χώρων πρασίνου
  • αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα άρδευσης
  • περιποίηση χώρου πρασίνου
  • κλάδεμα δένδρων ή θάμνων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
  • φύτευση
  • κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης από κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόμια
  • καταγγελία για πρόκληση ζημιών και κλοπής σε χώρους πρασίνου κλπ

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται σαφής περιγραφή του αιτήματος με αναφορά της συγκεκριμένης περιοχής (οδός, αριθμός, περιοχή  κλπ)