Αντικατάσταση λαμπτήρων & αναφορά κακής λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη

Στις περιπτώσεις φθορών σε ιστούς και φωτεινούς σηματοδότες.