1

Αίτηση μεταδημότευσης λόγω υποψηφιότητας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης (κατά περίπτωση) για μεταδημότευση στο Δήμο Καρδίτσας