Αγώνες ΥΠΑΜ στο αεροδρόμιο Μυρίνης

Οι αγώνες γίνονται υπό την αιγίδα της ΕΛΑΟ και έχουν ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων της Ομοσπονδίας για το έτος 2018.