Αναπτυξιακή Καρδίτσας

Νομική μορφή: Ν.Π.Ι.Δ. ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.
Σκοπός: Τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ, συνεταιριστικών οργανώσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΑΦΜ: 094150026
Εκπρόσωπος: Τσιάκος Βασίλειος Δήμαρχος Καρδίτσας, Πρόεδρος ΔΣ