1

Θεοδωρίδειο Κέντρο “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Νομική Μορφή: Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Σκοπός: Κοινωνική μέριμνα/φροντίδα
ΑΦΜ: 090189396
Εκπρόσωπος: Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ δημιουργήθηκε το 1994 από την ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ και το ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Είναι εταιρεία Αστική μη κερδοσκοπική και διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ. στο οποίο συμμετέχουν:

 • Εκπρόσωποι του Δήμου Καρδίτσας
 • Εκπρόσωπος της ΑΝΚΑ ΑΕ
 • Εκπρόσωποι των Συλλόγων γονέων και ατόμων με ειδικές ανάγκες του Ν. Καρδίτσας

Το τρέχων Δ.Σ. έχει ως εξής:

 1. Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Ψημμένος Σωτήρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 3. Ζήση – Λιάπη Γεωργία, Γενική Γραμματέας Δ.Σ.
 4. Αγραφιώτης Βασίλης, Ταμίας Δ.Σ.
 5. Αντωνίου Ελένη, μέλος
 6. Βασιλείου – Κωστοπούλου Μαρία, μέλος
 7. Σουφλάκος Βασίλης, μέλος
 8. Κατσάρας Κωνσταντίνος, μέλος
 9. Γιαννουσάς Μιχάλης, μέλος

Πόροι του ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

 • Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Καρδίτσας
 • Οι πολύτιμες προσφορές δωρητών
 • Υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Έσοδα από κοινωνικές εκδηλώσεις

Δραστηριότητες

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι ο χώρος στον οποίο οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους μπορούν να απευθύνονται και να βρίσκουν:

 • Πληροφορίες για θέματα που τους αφορούν
 • Υποστήριξη και συμπαράσταση
 • Επαφή και επικοινωνία μεταξύ τους, με τους Συλλόγους τους που λειτουργούν στην περιοχή μας αλλά και με τους πανελλήνιους Συλλόγους Α.Μ.Ε.Α.

Προγράμματα

 • Πρόγραμμα Θεάτρου
 • Πρόγραμμα Γυμναστικής
 • Πρόγραμμα Κολύμβησης
 • Πρόγραμμα Εφημερίδας
 • Πρόγραμμα Ατομικής Υγιεινής
 • Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης
 • Πρόγραμμα Θερινής Κατασκήνωσης
 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ απευθύνεται σε όλη την κοινωνία με:

 • Διαλέξεις ενημερωτικού χαρακτήρα για τα προβλήματα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες
 • Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Εργαστήριο Κεραμικής
 • Εργαστήριο Ζωγραφικής
 • Εργαστήριο Αγιογραφία

Δωρεά Λυδίας & Σοφοκλή Θεοδωρίδη

Από τον Δεκέμβριο του 1999 το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ έχει πλέον τη δική του, μόνιμη στέγη.

Το οφείλει στη δωρεά της κυρίας Λυδίας Θεοδωρίδου προς το Δήμο Καρδίτσας για την αγορά και τον εξοπλισμό του κτιρίου, αλλά και στη συμβολή του Δήμου Καρδίτσας ως προς την αναπαλαίωσή του.