Σιδηροδρομικός σταθμός

Είναι χτισμένος στα νότια όρια της πόλης. Κατασκευάστηκε το 1885 από τον Ιταλό μηχανικό Evaristo De Chirico, όπως και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, συνολικού μήκους 202 χιλιομέτρων.

Η σιδηροδρομική σύνδεση της Καρδίτσας με την υπόλοιπη θεσσαλική περιφέρεια είχε στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες της αγροτικής παραγωγής μειώνοντας το κόστος μεταφοράς, και να υπηρετήσει το αστικό εκσυγχρονιστικό όραμα του Χαρ. Τρικούπη.

Ο σταθμός της Καρδίτσας ήταν β’ κλάσης, όπως και των Τρικάλων. Αρχιτεκτονικά ακολουθούσε δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Το κεντρικό κτήριο καταστράφηκε στο σεισμό του ’54 και ξαναχτίστηκε στα τέλη της ίδιας δεκαετίας.

Από το συγκρότημα των παλιών κτηρίων σώζεται σήμερα η αποθήκη εμπορευμάτων, ένα ισόγειο λιθόκτιστο κτήριο με δίρριχτη στέγη, φεγγίτες και έξεργα δουλεμένους γωνιόλιθους, οικίες υπαλλήλων διαφόρων φάσεων και η χαρακτηριστική γέφυρα από χυτοσίδηρο στον ποταμό Καράμπαλη.

Πηγή: Φ. Λέκκα, Πολιτιστικός οδηγός δήμου Καρδίτσας, ΔΕΤΑΚ & Μουσείο Πόλης Δήμου Καρδίτσας, 2008