Παυσίλυπο ΑΕ

Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Σκοπός: Εμπορικές Δραστηριότητες
ΑΦΜ: 998120473
Εκπρόσωπος: Σβερώνης Παναγιώτης Πρόεδρος ΔΣ