Οικία Γεροντόπουλου

Βρίσκεται στο ΝΔ τμήμα της πόλης, κοντά στη διασταύρωση των οδών Δ. Λάππα & Σαρανταπόρου, στα όρια της άλλοτε οθωμανικής συνοικίας «Καρατζά μαχαλά».

Είναι το μοναδικό σωζόμενο διώροφο κτήριο από την εποχή της τουρκοκρατίας. Επρόκειτο για την οικία (κονάκι) του πλούσιου Οθωμανού κτηματία Χασάν Χουλιάρα, η οποία κτίστηκε το 1861, σύμφωνα με λιθανάγλυφο στο υπέρθυρο.

Η τοιχοποιία της αποτελείται από λίθινο θεμέλιο, ξύλινο σκελετό και ωμές πλίνθους. Έχει χαρακτηριστική τοξωτή είσοδο και χαγιάτι. Στα νότια σωζόταν μέχρι πρόσφατα πρόσκτισμα με σαχνισί, τοιχογραφημένο εξωτερικά με παραστάσεις αγρίων ζώων.

Η οικία διέθετε πολλούς βοηθητικούς χώρους (ντάμια, αχυρώνες, μαγειρείο), χτισμένους δίπλα σε καπνότοπο 15 στρεμμάτων, εικόνα πολύ συνηθισμένη για την αραιοκατοικημένη οθωμανική Καρδίτσα.

Παρά τη φθορά του χρόνου και τις επεμβάσεις που δέχτηκε, εξακολουθεί να αποπνέει την αίσθηση του οθωμανικού παρελθόντος.

Πηγή: Φ. Λέκκα, Πολιτιστικός οδηγός δήμου Καρδίτσας, ΔΕΤΑΚ & Μουσείο Πόλης Δήμου Καρδίτσας, 2008