Ενεργειακή Κάμπου Δ. Καρδίτσας (ΕΝΔΗΚΑ Α.Ε.)

Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Σκοπός: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια
ΑΦΜ: 998598886
Εκπρόσωπος: Τσιάκος Βασίλειος Δήμαρχος Καρδίτσας