1

ΔΕΥΑΚ

Νομική μορφή: ΝΠΙΔ
Σκοπός: Ύδρευση -Αποχέτευση
ΑΦΜ: 090035600
Εκπρόσωπος: Παπαλός Κωνσταντίνος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.