ΔΕΥΑΚ

Νομική μορφή: ΝΠΙΔ
Σκοπός: Ύδρευση -Αποχέτευση
ΑΦΜ: 090035600
Εκπρόσωπος: Αλεξάκος Φώτιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.