1

Ασφαλτοστρώνονται 800 μέτρα οδικού δικτύου στην πόλη της Καρδίτσας

Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Φ. Αλεξάκο η  σύμβαση του έργου               

Εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Καρδίτσας συνολικού μήκους 800 μέτρων θα εκτελεστούν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας” προϋπολογισμού 78.000€, τη σύμβαση του οποίου υπέγραψε την Τρίτη 21/4 ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος.

Ειδικότερα κατά περίπτωση πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες:

  •  Γενικής εκσκαφής οδού
  •  Κατασκευής επιχώματος
  •  Κατασκευής βάσης ή ανακατασκευή υπάρχουσας στρώσης οδοστρώματος από θραυστό υλικό λατομείου
  •  Κατασκευής κρασπεδορείθρων
  •  Ασφαλτικής προεπάλειψης
  •  Στρώση ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας .

Βασική προυπόθεση για την στρώση ασφαλτοτάπητα στους δρόμους που περιλαμβάνει το έργο είναι να έχει προηγηθεί η εγκατάσταση των δικτύων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΚ