Άρχισε η διαδικασία έκδοσης αδειών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και τραπεζοκαθισμάτων

Ο Δήμος Καρδίτσας ενημερώνει τους επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων και είχαν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή, ότι η διαδικασία έκδοσης αδειών έχει αρχίσει (άδειες τραπεζοκαθισμάτων και κατάληψης κοινόχρηστων χώρων). Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου κ. Τζέλλο Βασίλειο στο 24413-50765.