Αποτελέσματα ενστάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA / FEAD)»

TEBA

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                 Καρδίτσα, 10-5-2016TEBA-01
                                                                                                                                     Αριθ. πρωτ: 7459
Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα 431 00
Πληροφ: Β. Ανυφαντής, κα Ε. Ευαγγελίδου
Τηλ.: 2441350775, 2441354713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο το Δήμο Καρδίτσας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΒΥΣ) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA / FEAD)»,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

1. Σε όσους δυνητικά ωφελούμενους υπέβαλαν ένσταση επί των αποτελεσμάτων των αιτήσεων για ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016, ότι, όπως ενημερωθήκαμε από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για τις ενστάσεις που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν.

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτονται Πίνακες Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Καρδίτσας (συνολικά) και για κάθε Εταίρο χωριστά με κατάλογο των υποβληθεισών ενστάσεων, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης και την ένδειξη αν η ένσταση έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε, και το λόγο αποδοχής ή απόρριψης.

Με επιμέλεια των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, οι ενιστάμενοι που υπάγονται σε κάθε Εταίρο θα ενημερωθούν και προσωπικά για το αποτέλεσμα της ένστασής τους, με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.

2. Πολύτεκνοι:

Στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής ίσης μεταχείρισης, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ως εγκεκριμένοι και οι πολύτεκνοι (άνω των τεσσάρων ανηλίκων μελών), οι οποίοι αρχικά εσφαλμένα απορρίφθηκαν, καθώς θεωρήθηκε ως εισοδηματικό όριο και για αυτούς το ποσό των 8.100, ενώ δεν υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος που προβλέπεται για τη δική τους σύνθεση οικογένειας.

Οι αριθμοί πρωτοκόλλου αίτησης των περιπτώσεων αυτών είναι: 1448123, 1503280, 1509411, 1521741, 1320497, 1341919, 1347075, 1457239, 1443497, 1399172, 1519796

Και οι περιπτώσεις αυτές, με επιμέλεια των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, θα ενημερωθούν προσωπικά για την ένταξή τους στο ΕΠ ΕΒΥΣ, με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.

3. Διανομή προϊόντων:

Οι ανωτέρω κατηγορίες (ενιστάμενοι και πολύτεκνοι που έγιναν δεκτοί εκ των υστέρων) θα λάβουν τα προϊόντα που τους αναλογούν σε ειδικές διανομές γι’ αυτούς, ή στις διανομές των λοιπών ωφελουμένων εφόσον γίνεται ειδική μνεία γι’ αυτούς στην Ανακοίνωση/Δελτίο Τύπου.

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους ότι δεν επιτρέπεται η δημόσια ανακοίνωση των ονομάτων των Ωφελουμένων (εγκριθεισών και απορριπτικών ενστάσεων και πολυτέκνων).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ:

Πίνακες Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Καρδίτσας συνολικά και για κάθε Εταίρο χωριστά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ