Αποστολή του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας στη Βαρκελώνη

Κατόπιν πρόσκλησης του Κέντρου συμμετείχε στην αποστολή των φορέων που ενημερώθηκαν σχετικά με την πρωτοβουλία του Δήμου της Βαρκελώνης
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η Αντιδήμαρχος Καρδίτσας κ. Σωτ. Μπακαλάκου

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου «Spread The ART of going UP – STARTUP» που χρηματοδοτείται και υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus +, όπου το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας έχει τον ρόλο του συντονιστή, πραγματοποιήθηκε η δράση «Κατάρτιση εκπροσώπων των οργανισμών-εταίρων και εκπροσώπων των τοπικών αρχών, σχετικά με την πρωτοβουλία του Δήμου της Βαρκελώνης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», στη Βαρκελώνη της Ισπανίας μεταξύ 28 Οκτωβρίου και 01 Νοεμβρίου 2015.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι από κάθε οργανισμό εταίρο και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών των εταίρων, παρακολούθησαν επιμορφωτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Barcelona Activa, που αποτελεί το εξειδικευμένο «εργαλείο» του Δήμου της Βαρκελώνης για την οικονομική ανάπτυξη της μητροπολιτικής περιοχής και την στρατηγική προώθηση της περιοχής διεθνώς. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των εκπροσώπων του προγράμματος στο Δήμο της Badalona και συγκεκριμένα στο «Badalona Business Center», το οποίο έχει αναλάβει την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την προβολή τους διεθνώς .

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο τεχνολογικό πάρκο «TecnoCampus Mataró», το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την αύξηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των εργαζομένων, τη δημιουργία επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες σε αναδυόμενους τομείς της οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας και της εφαρμογής των ΤΠΕ και την εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να επιτευχθεί κοινωνική συνοχή.

Από το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχαν οι κ. Κωνσταντίνα Ζαχαρή και ο κ. Θεολόγης Τουγουντζόγλου. Εκπρόσωποι των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών ήταν από πλευράς του Δήμου Τρικκαίων η αντιδήμαρχος κ. Μητσιάδη Βασιλένα και από πλευράς του Δήμου Καρδίτσας η αντιδήμαρχος κ. Μπακαλάκου Σωτηρία. Το ΑΚΕΘ ευχαριστεί θερμά τις δύο Αντιδημάρχους για την αποδοχή της πρόσκλησης συμμετοχής στην εν λόγω δράση.