Αποκαθίστανται οι φθορές στην πλακόστρωση της κεντρικής πλατείας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης των σπασμένων πλακιδίων της κεντρικής πλατείας της Καρδίτσας που εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και πεζοδρομίων στην πόλη της Καρδίτσας”, το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 2014 του Δήμου. 

???????????????????????????????Τα συνεργεία του αναδόχου του έργου, το οποίο δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ξεκίνησαν την Τρίτη 14/10,παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Απ. Καπράνα και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, τις εργασίες καθαίρεσης των σπασμένων πλακιδίων σε τμήμα της πλατείας και από την Τετάρτη 15/10 ξεκινά η τοποθέτηση νέων πλακιδίων στη θέση τους.

 

Τμηματικά η παρέμβαση θα καλύψει όλη την έκταση της πλατείας.  Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη παρέμβαση αποκατάστασης των φθορών της πλακόστρωσης της κεντρικής πλατείας που γίνεται στο πλαίσιο έργου,  περιλαμβάνει επίσης την συντήρηση  ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων.

 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται τα εξής:

  • Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πεζόδρομων και πλατειών σε διάφορες περιοχές της πόλης της Καρδίτσας, οι οποίες χρήζουν αντικατάστασης.
  • Την επίστρωση αυτών με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.
  • Την ανακατασκευή επιστρώσεων με κυβόλιθους όπου είναι σε καλή κατάσταση ήτοι: την αποξήλωση με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων κυβολίθων, τον καθαρισμό αυτών, την συμπλήρωση του υποστρώμματος με άμμο και την επανατοποθέτηση και αρμολόγηση αυτών με άμμο.
  • Την απομάκρυνση των φθαρμένων κυβόλιθων και την επίστρωση νέων.
  • Την κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης  σε Δημοτικούς δρόμους, καθώς και τις αποκαταστάσεις των εγκάρσιων τομών και σημείων οδοστρώματος που χρήζουν αποκατάστασης.
  • Την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.