Τριμηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης προϋπολογισμού

Οικονομικό Έτος 2016

  • Α’ Τρίμηνο
  • Β’ Τρίμηνο
  • Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων Α’ Εξάμηνο
  • Γ’ Τρίμηνο
  • Δ’ Τρίμηνο
  • Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων 2016

Οικονομικό Έτος 2015

Οικονομικό Έτος 2014