1

Π/Υ – Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εκτέλεσης – Εκθέσεις Επίτευξης Στόχων

Οικονομικό Έτος 2020

Οικονομικό Έτος 2019

Οικονομικό Έτος 2018

 • Α’ Τρίμηνο – Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ – ‘Εκθεση επίτευξης στόχων
 • Β’ Τρίμηνο – Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ – ‘Εκθεση επίτευξης στόχων
 • Γ’ Τρίμηνο – Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ – ‘Εκθεση επίτευξης στόχων
 • Δ’ Τρίμηνο – Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ – ‘Εκθεση επίτευξης στόχων

Οικονομικό Έτος 2017

 • Α’ Τρίμηνο – Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ – ‘Εκθεση επίτευξης στόχων
 • Β’ Τρίμηνο – Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ – ‘Εκθεση επίτευξης στόχων
 • Γ’ Τρίμηνο – Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ – ‘Εκθεση επίτευξης στόχων
 • Δ’ Τρίμηνο – Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ – ‘Εκθεση επίτευξης στόχων

Οικονομικό Έτος 2016

 • Α’ Τρίμηνο
 • Β’ Τρίμηνο
 • Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων Α’ Εξάμηνο
 • Γ’ Τρίμηνο
 • Δ’ Τρίμηνο
 • Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων 2016

Οικονομικό Έτος 2015

Οικονομικό Έτος 2014