Αναβαθμίζονται οι πλατείες Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Καλλιφωνίου

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκο η σύμβαση του έργου,
“Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Καλλιφωνίου Δ. Καρδίτσας” προϋπολογισμού 936.000 €

Στη συνολική ανάπλαση και την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου προχωρά ο Δήμος Καρδίτσας.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Απ. Καπράνα και του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Β. Ελευθερίου  συνυπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση κατασκευής του έργου “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Καλλιφωνίου Δ. Καρδίτσας” προϋπολογισμού 936.000 €

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 9/6/ 2015 και η πίστωση για την εκτέλεσή του προέρχεται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).             

Το  έργο περιλαμβάνει τη συνολική ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Τοπικές Κοινότητες Απιδιάς, Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Παληουρίου και Καλλιφωνίου στη Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η πλακόστρωση πλατειών και πεζοδρομίων, η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι) καθώς και η τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στην πλατεία της Τ.Κ.Καλλιφωνίου. Επίσης, περιλαμβάνεται η καθαίρεση όλων των παλαιών δομικών στοιχείων σε υπάρχοντες διαμορφωμένους χώρους αλλά και η κατασκευή των απαραίτητων δικτύων απορροής των όμβριων υδάτων.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν 4.388 τ.μ. νέας πλακοστρωμένης επιφάνειας σε πλατείες των οικισμών, 5.756 τ.μ. πλακοστρωμένων πεζοδρομίων, καθώς και όλα τα απαραίτητα δίκτυα και ο αστικός εξοπλισμός στις τοπικές κοινότητες Απιδιάς, Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Καλλιφωνίου και Παληουρίου της Δ.Ε.Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας.