Αναβαθμίζονται οι παιδικές χαρές 20 Κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκο η σύμβαση του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leader

Εργασίες αναβάθμισης των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργικότητας των παιδικών χαρών σε 20 Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης και Ιτάμου ξεκινούν τις επόμενες ημέρες.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Απ. Καπράνα και του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Β. Ελευθερίου, υπέγραψε την Τρίτη 2/6 τη σύμβαση του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών στις Δ.Ε. Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leader, (η πόλη της Καρδίτσας και η Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου δεν είναι περιοχές παρέμβασης Leader) στο οποίο εντάχθηκε με προϋπολογισμό 368.000€ , έπειτα από σχετική πρόταση που είχε υποβληθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με βάση μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Συγκεκριμένα, στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση εξ ολοκλήρου των  υφιστάμενων παιδικών χαρών και αφορά πιο συγκεκριμένα στην τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων οργάνων, κοινόχρηστου εξοπλισμού, αλλά και στην διαμόρφωση εν γένει του χώρου με εξομάλυνση του εδάφους, φύτευση δέντρων, κατασκευή περιφράξεων-όπου χρειάζεται-, εγκατάσταση ύδρευσης και φωτισμού, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της 28492/18-5-2009 Υπουργικής Απόφασης  και να μπορούν να πιστοποιηθούν προκειμένου να λειτουργήσουν.

Οι παιδικές χαρές βρίσκονται στις παρακάτω Κοινότητες του Δ. Καρδίτσας :

 • Στη θέση «Περιφέρεια» της Δ.Κ. Καρδιτσομάγουλας της Δ.Ε. Καρδίτσας.
 • Στη θέση «Πλατεία» της Τ.Κ. Αρτεσιανού της Δ.Ε. Καρδίτσας.
 • Στη θέση «Πάρκο-πλατεία» της Τ.Κ. Ρούσου της Δ.Ε. Καρδίτσας.
 • Στη θέση «Κέντρο οικισμού» της Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου της Δ.Ε. Καρδίτσας.
 • Στη θέση «Γήπεδο μπάσκετ» της Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου της Δ.Ε. Κάμπου.
 • Στη θέση «Πλατεία» της Τ.Κ. Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Κάμπου.
 • Στη θέση «Πάρκο» της Τ.Κ. Μέλισσας της Δ.Ε. Κάμπου.
 • Στη θέση «Πλατεία» της Τ.Κ. Μυρίνης της Δ.Ε. Κάμπου.
 • Στη θέση «Βόρεια παιδική χαρά» της Τ.Κ. Προδρόμου της Δ.Ε. Κάμπου.
 • Στη θέση «Δίπλα από Δημαρχείο» της Τ.Κ. Σταυρού της Δ.Ε. Κάμπου.
 • Στη θέση «Πλατεία» της Τ.Κ. Φράγκου της Δ.Ε. Μητρόπολης.
 • Στη θέση «Είσοδος οικισμού» της Τ.Κ. Μητρόπολης της Δ.Ε. Μητρόπολης.
 • Στη θέση «Είσοδος οικισμού» της Τ.Κ. Γεωργικού της Δ.Ε. Μητρόπολης.
 • Στη θέση «Νοτιανατολική παιδική χαρά» της Τ.Κ. Κρύας Βρύσης της Δ.Ε. Μητρόπολης.
 • Στη θέση «Λαογραφικό Μουσείο» της Τ.Κ. Ξινονερίου της Δ.Ε. Μητρόπολης.
 • Στη θέση «Γήπεδο ποδοσφαίρου» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Μητρόπολης.
 • Στη θέση «Νηπιαγωγείο» της Τ.Κ. Καλλιθήρου της Δ.Ε. Ιτάμου.
 • Στη θέση «Κεντρική πλατεία» της Τ.Κ. Καστανιάς της Δ.Ε. Ιτάμου.
 • Στη θέση «Εκκλησία» της Τ.Κ. Αμπελικού της Δ.Ε. Ιτάμου.
 • Στη θέση «Είσοδος οικισμού» της Τ.Κ. Ραχούλας της Δ.Ε. Ιτάμου.

Όλες οι παιδικές χαρές θα είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση, ενός τουλάχιστον οργάνου κατάλληλου για παιδιά με μειωμένη κινητικότητα.

Για κάθε παιδική χαρά συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα της υπάρχουσας κατάστασης, εκτιμήθηκε η κατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού και στη συνέχεια, μελετήθηκε η χωροθέτηση των οργάνων στους υφιστάμενους χώρους, η επιλογή των απαραίτητων ειδών αστικού εξοπλισμού, καθώς και η τοποθέτηση περίφραξης και η δεντροφύτευση, όπου απαιτείται.

Προβλέπεται επίσης να γίνει ηλεκτροφωτισμός του χώρου των παιδικών χαρών, σε όσες δεν υπάρχει υφιστάμενος φωτισμός και συγκεκριμένα στις παιδικές χαρές Αγίου Γεωργίου, Καρδιτσομαγούλας, Καστανιάς, Κρύας Βρύσης, Ξυνονερίου, Παλαιοκκλησίου και Ραχούλας. O συμβατικός φωτισμός θα ενισχυθεί με ηλιακά φωτιστικά, ώστε να δοθεί μια περιβαλλοντική διάσταση και να ευαισθητοποιηθούν οι χρήστες των χώρων σχετικά με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας.

Τέλος στους χώρους των παιδικών χαρών προβλέπεται δίκτυο υποδομής για την ύδρευση και αποχέτευση στις βρύσες.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015.