1

Αναβάλλονται οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει ο Δήμος Καρδίτσας

Το μέτρο έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού

Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Καρδίτσας αναβάλλονται όλες οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για τον μήνα Μάρτιο. Η απόφαση λαμβάνεται ως μέτρο προληπτικού χαρακτήρα ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού. Στο τέλος του μήνα θα γίνει επανεκτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης και θα ληφθούν εκ νέου αποφάσεις.