Ανάπλαση και βελτίωση προσβασιμότητας στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Φαναρίου

Τη σύμβαση του έργου υπέγραψε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος με τον ανάδοχο του έργου

Τη σύμβαση για την έναρξη του έργου προσβασιμότητας Αμεα επί της οδού Φαναρίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος με τον ανάδοχο του έργου παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Σβερώνη. Ο δήμαρχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ζήτησε από τον εργολάβο να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες και να ολοκληρώσει τάχιστα το έργο, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την εύκολη προσβασιμότητα των Ατόμων με αναπηρία καθώς και όλων των πολιτών. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Ο Δήμαρχος δήλωσε σχετικά με το έργο: «Η βελτίωση της προσβασιμότητας ιδιαίτερα των Ατόμων με αναπηρία είναι στις προτεραιότητες μας. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και θα αλλάξει την εικόνα της προσβασιμότητας στο βόρειο πεζοδρόμιο επί της οδού Φαναρίου. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το έργο γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια καθώς η συνεργασία μας με τον περιφερειάρχη κ. Αγοραστό είναι διαρκής και καρποφόρα, υπέρ των συμπολιτών μας και υπέρ της Καρδίτσας γενικότερα. Ζήτησα από τον εργολάβο να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες, ώστε το έργο να αποδοθεί τάχιστα προς χρήση από τους τελικούς δικαιούχους, τους συμπολίτες μας» κατέληξε ο δήμαρχος.

Στοιχεία για το έργο

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη συνολική παρέμβαση της βόρειας πλευράς των πεζοδρομίων της οδού Φαναρίου από τη συμβολή με την οδό Τρικάλων (O.T.349), έως και το O.T.828 (Οδός Μανδηλαρά). Στόχος του έργου είναι οι παρεμβάσεις να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ επί των συγκεκριμένων πεζοδρομίων.

Οι γενικές εργασίες οι οποίες θα γίνουν είναι οι εξής:

Αποξήλωση-απομάκρυνση υφιστάμενης πλακόστρωσης λόγω παλαιότητας και γενικευμένων φθορών.

Τοποθέτηση νέας πλακόστρωσης τύπου και χρώματος σύμφωνα με την περιγραφή στο τιμολόγιο της μελέτης,

Διαμήκης τοποθέτηση οδηγού όδευσης τυφλών σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Στην είσοδο και έξοδο κάθε οικοδομικού τετραγώνου κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης.

Τα κράσπεδα θα διατηρηθούν ως έχουν. Θα γίνουν μόνον βελτιώσεις όπου απαιτείται. Βελτιώσεις θα γίνουν τοπικές και στα ρείθρα, όπου υπάρχουν προβλήματα απορροής υδάτων.

Τα φρεάτια διανομής ύδρευσης των κατοικιών που υπάρχουν επί των πεζοδρομίων θα τοποθετούνται με επιμέλεια στην νέα διαμορφούμενη επιφάνεια των πεζοδρομίων. Τα καπάκια λαμαρίνας τα οποία ως επί το πλείστον είναι φθαρμένα και εμφανίζουν καμπυλότητα θα αντικαθίστανται από νέα ενισχυμένη λαμαρίνα όπως επίσης και το πλαίσιο στήριξης της λαμαρίνας θα αντικατασταθεί με νέο αναλόγου αντοχής. Στην άκρη του πεζοδρομίου, πλησίον του ρείθρου και στο επίπεδο του σκυροδέματος καθαριότητας θα τοποθετηθεί σπιράλ κατάλληλης διαμέτρου προκειμένου να διέλθουν καλώδια για μελλοντική τοποθέτηση φωτιστικών ιστών.