1

Ανανέωση της μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων για την αντιπυρική περίοδο

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Με το αριθ. 50021/05-07-2023 έγγραφό μας,σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθ.10458/4-07-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης και παρακαλούμε μεταβείτε στον υπερσύνδεσμο https://we.tl/t-7OKewA0pCp  (wentransfer) προκειμένου να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία.