Αναλυτική ενημέρωση των προέδρων Δ. Κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας για θέματα πυροπροστασίας

Έγινε από τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας του Δήμου Καρδίτσας

Αναλυτική ενημέρωση των προέδρων Δ. Κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας για θέματα πυροπροστασίας

Το πρωί της Μ. Τετάρτης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Πολιτικής Προστασίας Σωτήρης Αντωνίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση, ενημέρωσε τους πρόεδρους των κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας, σχετικά με θέματα πυροπροστασίας και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Αντιδήμαρχος μίλησε για την αυστηρότητα των νόμων και για τις συνεχόμενες εγκυκλίους του υπουργείου που καθιστούν υπεύθυνους και υπόλογους τους δήμους και τους δημότες. Διαπιστώνεται ότι οι δήμοι αναλαμβάνουν σημαντικές ευθύνες για την πρόληψη των καταστροφικών φαινομένων από πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ. με ελάχιστα χρήματα από την πολιτεία, για την αντιμετώπισή τους. “Θα προσπαθήσουμε για άλλη μια φορά, με τα λίγα χρήματα της Πολιτείας και με τα δικά μας μέσα, να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία σε όποιες δυσκολίες παρουσιαστούν”, τόνισε ο κ. Αντωνίου.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο αναπληρωτής Διοικητής της Π.Υ. Καρδίτσας κ. Στέλιος Αυγέρος καθώς και ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Καρδίτσας, αναπληρωτής σε θέματα πολιτικής προστασίας κ. Δημήτριος Παπούλιας.

Ο κ. Αντωνίου εστίασε την προσοχή των προέδρων στα παρακάτω θέματα:

1)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη, σχετικά με τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές σχεδίων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια των ανωτέρω , καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων.

Το χρονικό διάστημα καθαρισμού ξεκινάει από την 1η έως την 30ή Απριλίου και καθ΄ όλη την αντιπυρική περίοδο από 1η Μαϊου μέχρι 31 Οκτωβρίου να γίνεται συντήρηση αυτού για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Τόνισε ιδιαίτερα την υποχρέωση των κατοίκων να φροντίζουν για την καθαριότητα και των πεζοδρομίων που τους ανήκουν.

Οι υπόχρεοι μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού πρέπει μέχρι την 31η Μαϊου 2024 να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ. 31 παρ 4 του ν. 5075 /2023(ΦΕΚ 206/Α). Στους υπόχρεους, που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω αίτηση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000€) όχι ανά οικόπεδο αλλά ανά συνιδιοκτήτη.

Οι πρόεδροι θα πρέπει να ενημερώσουν τους κατοίκους με κάθε μέσο για την εφαρμογή του νόμου.

2)ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ

Ανεξέλεγκτες χωματερές στο Δήμο μας δεν έχουμε, σύμφωνα όμως με την έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατόπιν διενέργειας ελέγχου, διαπιστώθηκαν χώροι ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων που εφιστούν της προσοχή μας για τον καθαρισμό – αποκατάσταση αυτών .

Ο δήμος μας προχώρησε σε ανάθεση σε ιδιώτη για τον καθαρισμό αυτών των σημείων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου.

3 )ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος έκανε μια σύντομη αναφορά στην εφαρμογή του κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις (ν.55904/2019 ΦΕΚ 3475/2023)

Ο κανονισμός αφορά σε δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι να απευθυνθεί άμεσα σε αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα, ο οποίος θα εξετάσει το ακίνητο με το κτίριο και στη συνέχεια θα συντάξει Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση.

Μετά τη σύνταξη της Τεχνικής έκθεσης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται να υποβάλει τη Δήλωση Εφαρµογής των µέτρων πυρασφάλειας στην οποία δηλώνει την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα, βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους, σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας στην οποία θα καταχωρείται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα και η Δήλωση Εφαρµογής των µέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο.

Ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται κατόπιν αυτοψίας, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον δήμο και συγκροτείται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και τον υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου μας.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, διοικητικές και ποινικές.

Σχετικά με τους χρόνους υποβολής των δηλώσεων δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής στοιχείων ως εξής:

α) η εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και υποβολή τεχνικής έκθεσης, έως 10/05/2024

β) η λήψη μέτρων και υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως την 10/06/2024

γ) για τους οικισμούς, οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση ως προς τη διαμόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισμού έως 26/05/2024.

4) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Όσον αφορά στα μέτρα αποφυγής πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο σύμφωνα με τις οδηγίες πυροπροστασίας που δόθηκαν από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας , υποχρέωση των προέδρων είναι να ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους των κοινοτήτων τους με την ανάρτηση των οδηγιών στα κοινοτικά καταστήματα , καφενεία κλπ να μην καίνε σκουπίδια, ξερά χόρτα, να μην ανάβουν υπαίθριες ψησταριές, να μην αφήνουν σκουπίδια στο δάσος κ.α. Ο ρόλος των προέδρων είναι σημαντικός για την πρώτη πληροφορία, σε περίπτωση συμβάντος.

5)ΣΧΕΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στο σχέδιο Ιόλαος 2 υπάρχει ειδικό παράρτημα για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών που ενσωματώθηκε στο Γενικό σχέδιο Εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών “ΙΟΛΑΟΣ” και συντάχθηκε το έτος 2023.

Το σχέδιο συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου και αφού συστάθηκε σχετική επιτροπή στον δήμο μας, σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, καταγράφηκαν οι χώροι καταφυγής του πληθυσμού.

Ο δήμος μας, για την καταγραφή των ευάλωτων ομάδων έβγαλε πρόσκληση –ανακοίνωση για την δημιουργία Μητρώου Ευάλωτων Πολιτών, που διαβιούν στις εκάστοτε κοινότητες με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Το τμήμα πολιτικής προστασίας του δήμου ήρθε σε επαφή με την υπηρεσία “Βοήθεια στο Σπίτι”, για να ενημερώσουν τους ωφελούμενους του προγράμματος σχετικά με την κατάρτιση του μητρώου και την δυνατότητα ένταξής τους σε αυτό.

Στις κοινότητες που υπάρχουν προβλήματα με τους πυροσβεστικούς κρουνούς οι πρόεδροι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την ΔΕΥΑΚ. Όπως τονίστηκε σε σύσκεψη που είχε γίνει στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η Περιφέρεια μπορεί να εξασφαλίσει κάποιες δεξαμενές σε συνεργασία με την Π.Υ.

6) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των προέδρων, σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι η καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνοι για την ομάδα πυρσφάλειας της κοινότητάς τους (ν.4555/2018 αρ 82). Θα πρέπει να το γνωρίζουν οι νέοι πρόεδροι, καθώς από το περασμένο έτος είχαν συγκροτηθεί τέτοιες εθελοντικές ομάδες που αφορούν την πυροπροστασία των κοινοτήτων τους.

7) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Τις προσεχείς ημέρες ο δήμος Καρδίτσας, θα προβεί στον καθαρισμό και διάνοιξη δασικών- αγροτικών δρόμων, σύμφωνα με την υπόδειξη της Π.Υ. Επίσης, θα δημιουργηθούν ζώνες πυροπροστασίας στις περιφέρειες των κοινοτήτων και στον οικισμό “Μαύρικα”, πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με την Π.Υ Καρδίτσας.

Ο αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Καρδίτσας κ. Στέλιος Αυγέρος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, υπενθύμισε ότι επίσημα ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, μια δύσκολη γενικά περίοδος, συμφώνησε με τον Αντιδήμαρχο για τον βομβαρδισμό των νόμων και εγκυκλίων που δεχόμαστε και παρουσίασε την πρόσφατη πυροσβεστική διάταξη, την 9/2024 με τις απαγορεύσεις και τα νέα, αυξημένα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες.

Ο εντεταλμένος δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωτής Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτριος Παπούλιας, ενημέρωσε τους προέδρους για το γενικό σχέδιο Ξενοκράτης που αποτέλεσε τη βάση των επιμέρους σχεδίων ΙΟΛΑΟΣ και επισήμανε τη σημαντικότητα εφαρμογής της 9/2024 πυροσβεστικής διάταξης και τη γνώση που θα πρέπει να έχουν οι πρόεδροι για το σχέδιο απομάκρυνσης των πολιτών, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.