Ανακοίνωση βροχόπτωσης στις καλλιέργειες της ΔΤΚ Καρδίτσας