Ανακοίνωση της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) για τους ογκολογικούς ασθενείς που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των πλημμυρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΟΠΕ)
για τη Θεσσαλία και τους ογκολογικούς ασθενείς που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των πλημμυρών

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) εκφράζει την αλληλεγγύη προς τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας «Daniel» και ιδιαίτερα τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειες αυτών.
Στο πλαίσιο άμεσης υποστήριξης της ογκολογικής φροντίδας μέσω των παθολόγων ογκολόγων μελών της Επιστημονικής Εταιρείας μας η ΕΟΠΕ ανέπτυξε πρωτοβουλία άμεσης καταγραφής των προβλημάτων πρόσβασης σε θεραπεία στους πληγέντες νομούς με σκοπό την παροχή βοήθειας στο δοκιμαζόμενο ευπαθή πληθυσμό.
⦁ Υπενθυμίζεται η ανάγκη προτεραιοποίησης της ασφάλειας και σωματικής ακεραιότητας των ασθενών.
⦁ Ενθαρρύνεται η άμεση επικοινωνία με τους θεράποντες ογκολόγους και τα ογκολογικά κέντρα για τυχόν αναβολή ή επαναπρογραμματισμό των θεραπειών ή επισκέψεων.
⦁ Αποφεύγεται η προσπάθεια μετακίνησης χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το κέντρο υποδοχής.
⦁ Συστήνεται τέλος η ενημέρωση για τους υγειονομικούς κινδύνους μόνο από θεράποντες και αρμόδιους επιστημονικούς φορείς και όχι από επισφαλείς ή αναξιόπιστες πηγές.
Σε στενή συνεργασία με το επιστημονικό δυναμικό της Εταιρείας και με τη συνδρομή των αρμόδιων θεσμικών οργάνων επίκεινται περαιτέρω δράσεις υποστήριξης των πληγέντων ογκολογικών ασθενών και οικογενειών (διευκόλυνση πρόσβασης στα κέντρα θεραπείας, πρόσβασης σε ογκολογικά και υποστηρικτικά φάρμακα, υποστήριξη σε θέματα μετακίνησης και διαμονής).
Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας μέσω του ανθρώπινου δυναμικού της στέκεται αρωγός τόσο των ογκολογικών ασθενών όσο και των παρόχων ογκολογικής φροντίδας στη δύσκολη αυτή συγκυρία και παραμένει σε ετοιμότητα για περαιτέρω δράσεις.
Γραμμή επικοινωνίας: 210 6457971 (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00, hesmo@otenet.gr)


Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)
Λεωφ. Αλεξάνδρας 105
114 75 Αθήνα
Τ: 2106457971
e-mail: hesmo@otenet.gr
ΕΟΠΕ, Τα Νέα της Ογκολογίας, Forum of Clinical Oncology, 29ο ΕΣΚΟ