Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ εργατών καθαριότητας με τετράμηνη σύμβαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με τετράμηνη σύμβαση.