Ανακοίνωση πρόσληψης υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας

                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη Υδρονομέων (15 άτομα), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10.04.2023  μέχρι και 21.04.2023.