Ανακοίνωση πρόσληψης υδρονομέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη Υδρονομέα, (1 άτομο ), για την Κοινότητα Ρούσσου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18.06.2020 μέχρι και 24.06.2020.