Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024.

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη:

α) Ενός (1) ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

β) Τεσσάρων (4) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.

γ) Τριών (3) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 21.02.2024 έως και 01.03.2024.