Ανακοίνωση πρόσληψης Γενικού Γραμματέα Δήμου Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 04.09.2019 μέχρι και 11.09.2019.