Ανακοίνωση πρόσληψης Εργατών Καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Καθαριότητας για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα Απρίλιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 03.04.2024 μέχρι και 09.04.2024.