Ανακοίνωση πρόσληψης Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Καθαριότητας για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο για το μήνα Μάρτιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 21.03.2023 μέχρι και 23.03.2023.