1

Ανακοίνωση πρόσληψης Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Καθαριότητας για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα Απρίλιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10.04.2023 μέχρι και 18.04.2023.