Ανακοίνωση πρόσληψης Ειδικών Συμβούλων στο Δήμο Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου δημοσιότητας, επικοινωνίας με τους δημότες και μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου πληροφορικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13.09.2019 μέχρι και 20.09.2019.