Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων ΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα (Τρακτέρ) με πεντάμηνη σύμβαση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 24.05.2023 έως και 30.05.2023.