1

Ανακοίνωση Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό