Ανακοίνωση για βροχόπτωση στην περιοχή Καρδιτσομαγουλας