Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός Ιατρού ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18.08.2023 μέχρι και 31.08.2023.