Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο Εργατών Καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Καθαριότητας για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 31.08.2023 μέχρι και 05.09.2023.