Ανακοίνωση για επανεκτίμηση ζημιών χαλαζιού στην Δ/Τ.Κ. Σταυρού