1

Ανακοίνωση για ενοικίαση κτιρίου από το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας