1

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για βροχόπτωση στην ΔΤΚ Παλαιοκκλησίου