Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για βροχόπτωση στην Δ/Τ.Κ. Καρδίτσας