1

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για βροχόπτωση στη ΔΤΚ Πτελοπούλας