Ανακοίνωση δημοσιοποίησης Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Νομού Καρδίτσας»

              

 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                   Καρδίτσα, 28/11/2014
                                                                                                 Αριθ. πρωτ: 5219

Ταχ. Δ/νση: Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα 431 00
Πληροφ: Σ.Κουτσάφτης    
Τηλ.: 2441354844
Fax:  2441354811                                                                      ΠΡΟΣ:
                                                                                               Όπως πίνακας αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση δημοσιοποίησης Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Νομού Καρδίτσας»

ΣΧΕΤ:    Η ανάρτηση της πρότασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας


Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 28/11/ 2014, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (dimoskarditsas.gov.gr) το Β1 Στάδιο (τεύχη και σχέδια) της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ». Παρακαλούμε για τη διατύπωση των παρατηρήσεων και γνωμοδοτήσεών σας εντός 2 μηνών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται για το Στάδιο αυτό της μελέτης, σύμφωνα με το Ν. 1337/83.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τα πλήρη αρχεία της μελέτης εδώ. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος μπορείτε να στείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: black@dimoskarditsas.gov.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2441350777 (κ. Μαυραντζάς Θωμάς).

Ε.Δ.:                                                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Φ. Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ                                                         ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΡΑΓΚΟΥ
Εξερχόμενα                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ