Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης ενός ατόμου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ορισμένου χρόνου προς  αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ΄ εφαρμογή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 του Ν.4820/2021