1

Ανακοίνωνη πρόσληψης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων με δίμηνη σύμβαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα επτά (17) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ενός (1) Χειριστή Μηχανημάτων Έργων με δίμηνη σύμβαση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13.12.2018 μέχρι και 19.12.2018.