1

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ΠΕ Νηπιαγωγών

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών για την υλοποίηση της πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 25.05.2016 έως 03.06.2016