1

Ανακοίνωση Πίνακα ΣΟΧ 3/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 3/2017
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΟΧ 3/2017